Planul de activitate prognostic (prognozat) al Primăriei com. Tohatin pentru perioada anului 2015.

Planul de activitate prognozat pentru perioada anului 2015 include următoarele lucrări:

-Construcția sistemului de canalizare în satul Cheltuitor și Tohatin (satul Nou).

-Gazificarea satului Tohatin (satul Nou) și Buneț.

-Construcția a 2 km de drum, planificată în sat. Cheltuitor și Buneț.

-Amenajarea cimitirelor din satul Tohatin și Cheltuitor.

-Amenajarea scuarului Primăriei.

-Amenajarea intrării în satul Tohatin.

-Amenajarea a patru opriri publice.

-Efectuarea lucrărilor de finisare a apeductului în satului Tohatin (satul Nou).

-Finisarea reparației capitale a punctului medical din sat. Tohatin.

-Darea în exploatare a casei de cultură din sat. Tohatin.

-Darea în exploatare a punctului multifuncțional din sat. Cheltuitor.

-Implimentarea proiectelor de eficiență energetică la Gimnaziu ,, Viorel Găină”, Grădinița de copii din com. Tohatin.

-Iplimentarea proiectului ,,măsuri de stopare a alunecărilor de teren în perimetrul str. Pădurilor, Florilor”, etapa nr.II.

Check Also

Proiecte investiționale, primăria comunei Tohatin pentru anii 2018 – 2019.

Primăria comunei Tohatin, prezintă spre informarea publicului Planul de investiții pentru anii 2018 – 2019. …