Licitație de vînzare-cumpărare a terenurilor

Primăria comunei Tohatin, min. Chișinău, anunță pentru data de 12.12.2017, ora 10.00, în incinta primăriei, desfășurarea licitației “cu strigare” de vînzare-cumpărare a bunurilor immobile:

  • Teren,nr. cad. 0146113193, suprafața 0,16 ha, modul de folosință – pentru construcții, amplasat în com. Tohatin,  Tohatin, str.D. Cantemir, prețul  inițial  650 000 lei;
  • Teren,nr. cad. 0146107338, suprafața 0,045 ha, modul de folosință – pentru construcții, amplasat în com. Tohatin,  Tohatin, prețul  inițial  70 000 lei;
  • Teren,nr. cad. 0146109279, suprafața 0,3536 ha, modul de folosință – agricol, amplasat în com. Tohatin,  extravilan,  prețul  inițial  33 000 lei;
  • Teren,nr. cad. 0146120315, suprafața 0,1058 ha, modul de folosință – agricol, amplasat în com. Tohatin,  extravilan, prețul  inițial  135 000 lei.

Taxa de participare de 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoane juridice, se va transfera pe datele bancare:                                                                                                                             Primăria com. Tohatin, codul IBAN  MD24TRPDAK142310A11187AA,  Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, TREZMD2X, c/f 1006601000037. Acontul de 10% din prețul inițial se va transfera la contul Primăriei com. Tohatin, codul IBAN  MD42TRPDAK371210B02827AB, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, TREZMD2X, c/f 1006601000037.                                                                    Informații suplimentare la tel. 022 387 238, 069 277 662, 022 387 848 (contabilitatea).

Check Also

Proiecte investiționale, primăria comunei Tohatin pentru anii 2018 – 2019.

Primăria comunei Tohatin, prezintă spre informarea publicului Planul de investiții pentru anii 2018 – 2019. …