Licitație „cu strigare” de vînzare-cumpărare și locațiune

Primăria comunei Tohatin, min. Chișinău, anunță pentru data de 06.03.2018, ora 10.00, în incinta primăriei, desfășurarea licitației “cu strigare” de vînzare-cumpărare a bunurilor immobile:

  • Teren,nr. cad. 0146113193, suprafața 0,16 ha, modul de folosință – pentru construcții, amplasat în com. Tohatin,  Tohatin, str.D. Cantemir, prețul  inițial  650 000 lei;
  • Teren,nr. cad. 0146107338, suprafața 0,045 ha, modul de folosință – pentru construcții, amplasat în com. Tohatin,  Tohatin, prețul  inițial  70 000 lei;
  • Teren,nr. cad. 0146109279, suprafața 0,3536 ha, modul de folosință – agricol, amplasat în com. Tohatin,  extravilan,  prețul  inițial  33 000 lei;
  • Teren,nr. cad. 0146120315, suprafața 0,1058 ha, modul de folosință – agricol, amplasat în com. Tohatin,  extravilan, prețul  inițial  135 000 lei.

Și licitației  „cu strigare” de locațiune  a bunurilor imobile:

-încăperea nr. 2, suprafața 25 m.p. din clădirea cu nr. cadastral 0146114095.01, amplasată  în comuna Tohatin, s.Tohatin, str.M. Eminescu 24 , în scopul amenajării unei farmacii,  termenul de locațiune 10 ani, cu prețul inițial de acordare a dreptului de locațiune 2000 lei.Prețul anual de locațiune  se calculează conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru fiecare an în parte.

 

Taxa de participare de 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoane juridice, se va transfera pe datele bancare:                                                                                                                             Primăria com. Tohatin, codul IBAN  MD24TRPDAK142310A11187AA,  Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, TREZMD2X, c/f 1006601000037. Acontul de 10% din prețul inițial se va transfera la contul Primăriei com. Tohatin, codul IBAN  MD42TRPDAK371210B02827AB, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, TREZMD2X, c/f 1006601000037.                                                                    Informații suplimentare la tel. 022 387 238, 069 277 662, 022 387 848 (contabilitatea).

 

Check Also

Proiecte investiționale, primăria comunei Tohatin pentru anii 2018 – 2019.

Primăria comunei Tohatin, prezintă spre informarea publicului Planul de investiții pentru anii 2018 – 2019. …