Victoria-Aura

Preşedintele Întovărăşirei – Cemortan Serafim
Date de contact: 022-387-771, 067193044
Contabilul Întovărăşirei – Galina
Date de contact: 022-464-472, 068867808
 
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 19,6  ha
Numărul de loturi – 266
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 156
 
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Victoria-Aura"