Poiana Nucului

Preşedintele Întovărăşirei – Burzacovscaia Larisa
Date de contact: 022-387-136, 079409200
Contabilul Întovărăşirei – la moment nu există
Date de contact:
 
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 24,7  ha
Numărul de loturi – 286
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 189
 
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Poiana Nucului"