Ogonioc

Preşedintele Întovărăşirei – Priseajniuc Ana
Date de contact: 022-386-021, 069526043
Contabilul Întovărăşirei –
Date de contact:
 
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 10,6  ha
Numărul de loturi – 154
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 92
 
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Ogonioc"