Muşcata

Preşedintele Întovărăşirei – Cociurca Larisa
Date de contact: 022-386-119, 022-410-989
Contabilul Întovărăşirei – la moment nu există
Date de contact:
 
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 7,7  ha
Numărul de loturi – 98
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 40
 
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Muşcata"