Lavanda

Preşedintele Întovărăşirei – Bliuc Milcic
Date de contact: 022-924-470, 069189354
Contabilul Întovărăşirei
Date de contact:
 
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 14,3  ha
Numărul de loturi – 213
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 21
 
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Lavanda"