Asistenţa Parentală Profesionistă

Tu poţi decide soarta unui copil,
să aibă o familie sau să fie al străzii.
DEVENIŢI ASISTENT PARENTAL PROFESIONIST
: 022-225-707  saiu 022-278-960

 
Ştiaţi că sunt copii care sunt singuri şi nu au puterea să-şi schimbe viaţa? Ei trăiesc în internate, case de copii  sau chiar în stradă.
 
Dar ar putea să trăiască într-o familie. Ajutaţi un copil să-şi găsească o familie!
Dacă credeţi că puteţi schimba în bine viaţa acestor copii şi le puteţi da căldura părintească de care au atît de mult nevoie, deveniţi asistent parental profesionist. Pentru mulţi copii din Moldova Asistenţa Parentală Profesionistă (APP) înseamnă un cămin, iar asistenţii parentali sunt pentru ei părinţi adevăraţi. Serviciul de Asistenţa Parentală Profesionistă este una dintre cele mai bune soluţii pentru copiii separaţi de familia lor naturală. Ca Asistent Parental Profesionist veţi asigura la domiciliul Dvs îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului.Totodată veţi fi angajat în cîmpul muncii, veţi primi salariu (poliţă de asigurare medicală şi carnet de muncă, contract individual de muncă). În APP pot fi luaţi în grijă un copil sau maxim 2-3 copii dacă sunt fraţi şi surori. Nu puteţi lua în plasament copii care vă sunt rude.
 
Cum poate fi creată Asistenţa Parentală Profesionistă ?
Depuneţi o cerere la primărie la asistentul social, în care anunţaţi autorităţile că doriţi să deveniţi Asistent Parental Profesionist. Împreună cu această cerere veţi prezenta şi un set de acte despre starea sănătăţii, venitul familiei, spaţiul locativ de care dispuneţi ş.a. După depunerea cererii, asistentul social din localitate va veni acasă la dvs pentru a evalua condiţiile de trai. În baza evaluării şi a setului de acte depuse, o comisie va lua o decizie finală privitor la înfiinţarea APP.
 
Clasificarea APP:
– plasament de urgenţă  – plasament pentru o perioadă de 72 ore, prin decizia autorităţii tutelare, fără avizul Comisiei. Termenul de 72  de ore poate fi extins, însă nu trebuie să depăşească o lună;
– plasament de scurtă durată – pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni;
– plasament de lungă durată – pînă la atingerea vîrseti de 18 ani;
– plasament provizoriu – pentru o perioadă de pînă la o săptămînă, cu scopul de a oferi părinţilor copiilor cu necesităţi speciale, timp de odihnă.
 
De ce sprijin veţi beneficia din partea statului ?
Copilul plasat în APP beneficiază de indemnizaţii anuale şi lunare:
·    alocaţie unică la plasament 3000 de lei (plasament de lungă durată)
         –  3000 lei (plasament de scurtă durată);
         –    500 lei  (plasament de urgenţă);
         –    250 lei  (plasament provizoriu).
·    alocaţie lunară 21 lei/zi (pentru toate tipurile de plasament);
·    alocaţie anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare:
         –  3000 lei (plasament de lungă durată).
         –  3000 lei (plasament de scurtă durată).
·    Alocaţie unică la împlinirea vîrstei de 18 ani:
         –  1000 lei (plasament de lungă durată)
         –  1000 lei (plasament de scurtă durată).
Asistentul social evaluează plasamentul copilului, asigurînd un minim obligatoriu de vizite în familia asistentului parental profesionist:
– săptămînal, pe parcursul primei luni a plasamentului;
– o dată la două săptămîni, pe parcursul lunii a doua şi a treia;
– lunar, după expirarea primelor trei luni de la plasament.
 
Plasamentul în APP încetează în următoarele condiţii:
– reintegrarea copilului în familia biologică, extinsă sau adoptatoare;
– neîndeplinirea de către asistentul parental profesionist a obligaţiunilor sale de serviciu sau a incompatibilităţii dintre copil şi asistentul parental profesionist.
 
Dacă sunteţi interesat, contactaţi-ne la telefoanele:
022-225-707 sau 022-278-960

 

Check Also

Proiecte investiționale, primăria comunei Tohatin pentru anii 2018 – 2019.

Primăria comunei Tohatin, prezintă spre informarea publicului Planul de investiții pentru anii 2018 – 2019. …