Acordarea ajutorului material decembrie 2016

Lista persoanelor cărora li s-a acordat ajutor material

1.Bîrsa Tamara-        500 lei                                    3.Scorici Elena-        500 lei

2.Ghimp Gheorghe-  500 lei                                    4.Băț Nicolae-          800 lei

Lista persoanelor din com.Tohatin cu gr.I de invaliditate

1.Breilean Anastasia-        500 lei                            8.Ciurea Tatiana Vas.   500 lei

2.Ciurea Ion Ștefan-          500 lei                            9.Lachi Olga-                500 lei

3.Malacenco Parascovia-  500 lei                           10.Miteva Oxana-          500 lei

4.Miron Andrei Vlad-       500 lei                           11.Alexei Ruslan-          500 lei

5.Miron Ulita-                   500 lei                           12.Băț Iurii-                   500 lei

6.Scorici Petru-                 500 lei                           13.Grosu Serghei-          500 lei

7.Turea Ion-                      500 lei

Lista copiilor din com.Tohatin cu gr.I de invaliditate

1.Ghirila  Adelina-           500 lei                           7.Casian Catalin-             500 lei

2.Macovei Emanuela-      500 lei                           8.Druță Mădălina-           500 lei

3.Macrinici Ionela-          500 lei                           9.Osipov Cătălin-             500 lei

4.Cristea Vladislav-         500 lei                          10.Sprincean Alexandru-  500 lei

5.Anghelici Loredana-     500 lei                          11.Zavațchi Vladimir-      500 lei

6.Timinschi Octavian-     500 lei

Lista persoanelor  din com.Tohatin țintuiți la pat

1.Talmazeanu Gavril-     500 lei                             5.Leontii Nina-              500 lei

2.Ciurea Mina-                500 lei                            6.Ciurea Feodosia-         500 lei

3.Braghiș Dumitru-         500 lei                            7.Braghiș Vasile-            500 lei

4.Șendrea Maria Tudor-  500 lei

Lista mamelor cu mulți copii  din com.Tohatin

1.Scorici Lilia-               500 lei                              4.Colun Natalia-            500 lei

2.Zmeu Angela-             500 lei                              5.Guzun Lilia-               500 lei

3.Panfil Olga-                 500 lei                              6.Aculov Tatiana-         500 lei

Check Also

Proiecte investiționale, primăria comunei Tohatin pentru anii 2018 – 2019.

Primăria comunei Tohatin, prezintă spre informarea publicului Planul de investiții pentru anii 2018 – 2019. …